Általános Szerződési Feltételek

Általános rendelkezések

Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a https://hodinformatika.hu oldalon, annak aloldalain keresztül megrendelhető, illetve nyújtott szolgáltatások (továbbiakban Szolgáltatások) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

Az oldal címe: https://hodinformatika.hu

Az oldal üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Üzemeltető neve: Dobsa Tibor egyéni vállalkozó
Székhely címe: 6800. Hódmezővásárhely, Róka utca 26
Adószám: 55175304-1-26
Nyilvántartási száma: 53633161

Ügyfélszolgálat adatai:

Telefon:+36308562404 (normál díjszabású magyar mobiltelefonszám)
E-mail: [email protected]

Az általános szerződési feltételek elfogadása

 1. A megrendelés illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a szolgáltatást megrendelő felhasználó között.
  2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Szolgáltató szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

A megrendelés lépései:

A megrendelés lépései esetenként eltérőek lehetnek.

A felhasználó a megrendelés leadásával elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi tájékoztatót, amelyet ide kattintva tekinthet meg.

Az adásvételi szerződés létrejötte:

 1. Ha a felhasználó megrendelést küld a weboldal oldalain, és a Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
 2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

A termék lényeges tulajdonságai

A termékek, szolgáltatások lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik az egyes bemutató oldalakon.

Árak

A weboldalon közzétett árak tartalmazzák az Áfát. Az áfa felszámítása mindig a közösségi adózás rendje szerint alakul. A szolgáltató kötelessége ellenőrízni az érvényes közösségi adószámot a számla kibocsájtása előtt.

Kiszállítás, személyes átvétel fizikai termék értékesítése esetén

1. A szállítási határidő a megrendelést követően maximum 7 nap. Amennyiben a 7 naptári napon belül nem lehetésges a kiszállítás, úgy arról a weboldalon a megadott elérhetőségek valamelyikén tájékoztat.
2. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
3. Kiszállítás futárszolgálat segítségével történik.
5. Lehetőség van személyes átvételre előre egyeztetett időpontban a vállalkozás tulajdonosától, erről bővebb információ a megadott elérhetőségeken kérhető.

Lehetséges fizetési módok

1. Személyesen, készpénzben, előzetes egyeztetést követően
2. Bankkártyás fizetés a Barion segítségével (részletes tájékoztató IDE kattintva)

Elállási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló uniós és magyar szabályozása értelmében vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Szolgáltatás és online termék megrendelése esetén a megrendelet szolgáltatás, illetve online termék esetében a teljesítés megkezdése után nincs lehetőség érvényesíteni az elállás jogát.

Az elállási jog gyakorlati menete nem élelmiszer termék esetében: a terméket a használata előtt eredeti csomagolásában kell visszaküldeni. Amennyiben az elállás jogának oka nem szavatossági vagy garanciaigény, úgy a termék visszajuttatásának teljes költsége a vevőt terheli.

Szavatosság és garancia

A termékek esetében az eladó webáruház felelősséget vállal, hogy a termékek egyes oldalin feltüntetett paramétereknek a termékek megfelelnek, és a webáruház tulajdonosának és üzemeltetőjének tudomása nincs a termékek esetleges rejtett hibájáról.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

 1. Személyes bejelentés
  A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgálta
  tónál (Szolgáltató címe). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
  – a vásárló nevét, címét,
  – a termék megnevezését, vételárát,
  – a vásárlás időpontját,
  – a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,
  – a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
  – a kifogás rendezésének módját.
  Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
  A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.2. Írásban történő bejelentés
  A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe ).
  Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: – a vásárló nevét, címét,
  – a termék megnevezését, vételárát,
  – a vásárlás időpontját,
  – a hiba bejelentésének időpontját,
  – a hiba leírását,
  – a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa. Az új ÁSZF hatályba lépését megelőzően 10 nappal tájékoztatja az oldal látogatóit.

Általános Szerződési Feltételek Domain Szolgáltatásra

Dobsa Tibor egyéni vállalkozó (Székhely címe: 6800. Hódmezővásárhely, Róka utca 26, Adószám: 55175304-1-26, Nyilvántartási száma: 53633161) mint Szolgáltató a Szerződésben meghatározott domain név delegálási és fenntartási szolgáltatás mint Szolgáltatás biztosítását vállalja a szolgáltatást megrendelő Előfizetők részére.

Fogalommeghatározások

1.1. Szolgáltató: Dobsa Tibor egyéni vállalkozó, Székhely címe: 6800. Hódmezővásárhely, Róka utca 26, Adószám: 55175304-1-26, Nyilvántartási száma: 53633161
1.2. ÁSZF: jelen Általános Szerződési Feltétek domain név delegálási és fenntartási szolgáltatásra.
1.3. Megrendelőlap: A Szolgáltató által kialakított online szerződéskötési felületnek a megrendeléssel kapcsolatos adatokat és paramétereket tartalmazó oldalai.
1.4. Előfizető: a Megrendelőlapon meghatározott természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely a Szolgáltatást igénybe veszi.
1.5. Domain: Önálló internet tartomány, az internet címek egy halmazához neveket rendelő adatbázis.
1.6. Domain név: Alfanumerikus karakterekből álló műszaki azonosító, amelyet elsősorban a könnyebb megjegyezhetősége miatt az internetes kommunikációhoz nélkülözhetetlen internet címek helyett használnak. Jelen Szabályzat olyan domain nevekre vonatkozik, amelyek helye az internetes domain rendszerben közvetlenül a .hu felső szintű vagy valamelyik az alá rendelt második szintű közdomain alatt van (pl. cegnev.hu, cegnev.co.hu). Az ékezetes (vagy nemzetközi terminológiával IDN) domain nevek a név szerverekben kódolt formában tárolódnak, míg felhasználói szinten általában kódolatlan formában jelennek meg, ezért ha külön nincs jelölve, akkor a jelen Szabályzatban domain név alatt a kódolatlan forma értendő.
1.7. Felső szintű domain: Közvetlenül az internetes domain rendszer gyökerében delegált domain.
1.8. Második szintű domain: Közvetlenül a felső szintű domain alatt delegált domain (pl. info.hu, co.hu).
1.9. Közdomain: A .hu felső szintű, továbbá ez alatt szükség szerint megnyitott olyan második szintű internet domainek, amelyek alá a delegálást a Nyilvántartó végzi. A második szintű közdomainek aktuális listáját a Nyilvántartó honlapján hozza nyilvánosságra.
1.10. Delegálás: A domain névvel azonosított internet domain használatba adása egy szervezetnek vagy természetes személynek egy Szolgáltató által továbbított igénylés alapján.
1.11. Domain-igénylő: Valamely domain delegálására igényt benyújtott szervezet vagy természetes személy. Amennyiben az általa igényelt domain számára delegálásra kerül, domain-használóvá válik.
1.12. Domain-használó: Szervezet vagy természetes személy, akinek számára a domain delegálásra került.
1.13. Adminisztratív kapcsolattartó: A domainnel kapcsolatos adminisztrációs ügyekben a domain-használó képviselője.
1.14. Technikai kapcsolattartó: A domainnel kapcsolatos műszaki ügyekben a domain-használó képviselője.
1.15. További kapcsolattartó: A domainnel kapcsolatos egyéb ügyekben a domain-használó képviselője.
1.16. Szerződés: a Szolgáltatás igénybevételére az Előfizető és a Szolgáltató között létrejött megállapodás, amely az ÁSZF-ből és a Megrendelőlapból áll.
1.17. Szolgáltatás: a domain név delegálása iránti eljárás, a domain név fenntartása, valamint a domain név technikai működőképességének karbantartására vonatkozó szolgáltatások a Megrendelőlapon meghatározott módon.
1.18. Díjszabás: a Szerződés alapján a Szolgáltatás igénybevételére tekintettel Előfizető által fizetendő díjakat tartalmazó, a Szolgáltató által a Szolgáltatás honlapján közzétett árazás.
1.19. Fél vagy Felek: Szolgáltató és Előfizető külön-külön vagy együttesen.
1.20. Nyilvántartó: Az a szervezet, amely az igényelt és a delegált domain nevek kezelését – így különösen a közdomainek alá delegált domain nevekkel kapcsolatos adatok őrzését, fenntartását, hozzáférhetővé tételét – végzi.
A .hu közdomain esetén a Nyilvántartó az ISZT (Internet Szolgáltatók Tanácsa).
A .eu közdomain esetén a Nyilvántartó az EURid (European Registry of Internet Domain Names).
A .com, .net, .org és sok számú más nemzetközi domain esetén a Nyilvántartó az ICANN (Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers).
Egyéb domain végződések esetén mindig az adott közdomain nyilvántartására jogosult szervezetet jelöli.
1.21. Szabályzat: A Nyilvántartó által kialakított és közzétett Domainregisztrációs Szabályzat.
A .hu közdomain esetén az aktuális változata elérhető a http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html címen.
A .eu közdomain esetén az aktuális változata elérhető a http://www.eurid.eu/files/docs/reg_pol_EN.pdf címen.
Az ICANN nyilvántartása alá tartozó közdomainekre vonatkozó szabályzatok aktuális változata elérhető a https://www.icann.org/policy címen.
További közdomainek esetén a szabályzat aktuális változata a kapcsolódó Nyilvántartó honlapján érhető el.

2. Szolgáltatási feltételek

2.1. Szolgáltató jelen ÁSZF-ben a weboldalon felsorolt felső szintű és második szintű közdomainek alá tartozó domain nevek regisztrációját, átregisztrációját valamint fenntartását vállalja.
2.2. Az Előfizető a kiválasztott domain foglaltságát a Szolgáltató internetes honlapján tudja ellenőrizni.
A domain névben használható karakterek:

 1. a latin ábécé ékezet nélküli kisbetűi (a-z), továbbá
 2. a magyar ékezetes kisbetűk (á,é,í,ó,ö,ő,ú,ü,ű), továbbá
 3. a numerikus karakterek (0-9), továbbá
 4. a kötőjel (-)
 5. végződéstől függően egyes további Unicode karakterek

A domain névnek legalább 2 karakterből kell állnia (a végződés nélkül).
Végződéstől függően maximalizálva van a domain névben használható karakterek száma.
A domain név nem tartalmazhat két egymást közvetlenül követő kötőjelet.
Egy domain név nem tartalmazhat kötőjelet a harmadik (3) és negyedik (4) pozícióban, hacsak nem kezdődik az „xn” karakterekkel és a domain név egy érvényes IDN névre fordítható.
Egy domain név nem kezdődhet az „xn-” karakterekkel és nem tartalmazhat Unicode karaktereket.
A domain név elején és végén csak betű vagy numerikus karakter állhat.
Különböző ábécék karaktereinek keverése (például latin, görög és cirill) egy domain néven belül nem engedélyezett. Ez azt jelenti, hogy egy domain név csak egy (1) ábécé karaktereit tartalmazhatja. A számjegyeket 0-tól 9-ig és a kötőjelet az összes ábécé tartalmazza.
2.3. Előfizető tudomásul veszi és magára vonatkozóan kötelező érvényűnek elfogadja a kiválasztott domain név szerinti Szabályzatot.
2.4. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Nyilvántartó által kialakított és közzétett szabályok időnként megváltozhatnak. A szabályok változásáról Szolgáltató nem köteles értesíteni Előfizetőt. A szabályok megváltozására tekintettel Előfizető nem élhet felmondással, azonban amennyiben Szolgáltató értesítést küld a változásról, Előfizető az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül kifogást emelhet a változás ellen. Kifogás esetén Szolgáltató 15 napon belül jogosult felmondani a szerződést.
2.5. Előfizető felel és jótáll a domain regisztrációs folyamatban megadott Domain-igénylő, Adminisztratív kapcsolattartó, Technikai kapcsolattartó és További kapcsolattartó személyekért.
2.6. Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy Domain-igénylő, Domain-használó, Adminisztratív kapcsolattartó, Technikai kapcsolattartó és További kapcsolattartó személyek meghatározott mértékű, közvetlen ügyintézési és eljárási jogot szereznek a részükre delegált vagy velük kapcsolatba hozott domainek vonatkozásában, mely jogukkal bizonyos esetekben Szolgáltatónál vagy Nyilvántartónál közvetlenül is eljárhatnak.
2.7. Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a domain név regisztrációja érdekében általában harmadik személyt/szervezetet, közreműködőt vesz igénybe, amelyek magatartását csak korlátozott mértekben tudja meghatározni. Erre tekintettel:
Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az általa igénybe vett közreműködő által alkalmazott általános szerződési feltételek rendelkezései szerint jár el, ebből következően a közreműködő általános szerződési feltételei kihatnak a Szerződésre is.
Előfizető köteles együttműködni Szolgáltatóval a közreműködő előtti eljárás során, így különösen Szolgáltató felhívására minden, az eljáráshoz szükséges adatot haladéktalanul Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, valamennyi szükséges nyilatkozatot megtenni.
Szolgáltató nem felelős a Szerződés meghiúsulásáért, amennyiben ez a Szolgáltató által igénybe vett közreműködő magatartására vagy szerződési feltételeire vezethető vissza, amennyiben Szolgáltató a közreműködő kiválasztása, felügyelete, utasításokkal való ellátása során úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
2.8. Az ÁSZF jogviták rendezésére vonatkozó pontja nem alkalmazható nem .hu felső szintű domain alá tartozó domain név delegálása esetén. Amennyiben a Nyilvántartó az ICANN, az Előfizető a Szerződésből fakadó domain jogviták esetére aláveti magát az ICANN előtt zajló Egységes Vitarendezési Eljárásának (Uniform Dispute Resolution Procedure, http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy), melynek eredményét magára nézve kötelezőnek ismeri el. Egyéb Nyilvántartó esetén az adott Nyilvántartó vitarendezési eljárásának veti magát alá és annak eredményét magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Előfizető tudomásul veszi, hogy az eljárás eredményeként a delegálás visszavonására is sor kerülhet.
2.9. A .hu alá tartozó domain nevek delegálása során Szolgáltató a domain név delegálása iránti igénynek a Nyilvántartóhoz történő benyújtását megelőzően megvizsgálja, hogy a rendelkezésére álló adatok alapján az igény jogszerű-e, illetve megfelel-e a Szabályzatban foglalt feltételeknek. Szolgáltató a vizsgálat eredményéért és az ennek nyomán hozott döntéséért nem vállal felelősséget.
Az igény vizsgálata során Szolgáltató jogosult Előfizető jogosultságának és személyazonosságának igazolása érdekében Előfizetőtől dokumentumokat és igazolásokat kérni. Előfizető ezeket a dokumentumokat és igazolásokat elektronikus levélben köteles eljuttatni a Szolgáltatónak. A jogosultság igazolására szolgálhat különösen

 1. magánszemély esetén
  1. aláírt domain regisztrációs lap,
  2. nyilatkozat a személyi adatok hitelességéről,
  3. útlevél,
  4. letelepedési engedély;
  5. a domain végződéstől függően további igazolások
 2. szervezet estén
  1. cégszerűen aláírt domain regisztrációs lap,
  2. a szervezet létrehozását, nyilvántartásba vételét vagy bejegyzését igazoló hatósági (közigazgatási vagy bírósági) határozat, bejegyző végzés, illetve a bejegyzésre, nyilvántartásba vételre irányuló eljárás megindítását hivatalosan igazoló okirat (kérelem bírósági érkeztető pecséttel ellátott példánya),
  3. a szervezet nevében nyilatkozó személy képviseleti jogát igazoló okirat (pl. aláírási címpéldány),
  4. a domain végződéstől függően további igazolások
 3. védjegyjogosult esetén a védjegyoltalom igazolására szolgáló okirat;

Igénylő váltás esetén további igazolások szükségesek a domain névről lemondó féltől is.
2.10. Ha a Megrendelőlapon megadott adatok és a csatolt dokumentumok és igazolások alapján az igény a jogszabályoknak vagy a Szabályzatnak nem felel meg, illetve, ha az Előfizető nem bocsájtja a Szolgáltató rendelkezésére a regisztrációhoz szükséges dokumentumokat, úgy Szolgáltató az igénylést elutasítja.
2.11. Előfizető tudomásul veszi, hogy az igénylés időpontja az a számítógépes időpecséttel meghatározott időpont, amikor a Nyilvántartó számítógépes regisztrációs rendszere az igénylést nyilvántartásba vette.
2.12. A megrendelés adatait, valamint a kapcsolódó dokumentumokat és igazolásokat Szolgáltató az igények kezelése céljából a Szerződés megszűnése napjától számított egy évig, de legalább a Szerződés hatálybalépésétől számított legalább öt évig megőrzi.
2.13. Amennyiben a domain név Előfizető számára már delegálásra került és annak fenntartását harmadik személy/regisztrátor végzi, Szolgáltató az Előfizető megbízásából a Nyilvántartónál vagy harmadik félnél eljárhat annak érdekében, hogy a továbbiakban a domain név fenntartását Szolgáltató végezhesse (domain átregisztráció / szolgáltató váltás / regisztrátor váltás).
2.14. Előfizető köteles a szükséges nyilatkozatokat megtenni és a szükséges dokumentumokat és egyéb információkat (pl. EPP kód) Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, hogy Szolgáltatót olyan helyzetbe hozza, hogy Szolgáltató a harmadik személy regisztrátornál a domainnév átvételének lebonyolítása érdekében eljárhasson.
2.15. Szolgáltató az átvétellel/átregisztrációval kapcsolatban felmerült költségeit jogosult Előfizetőnek kiszámlázni, és Előfizető köteles azokat a díjbekérő ellenében megtéríteni.
2.16. Domain delegálására irányuló igény, valamint az Előfizető adataiban beállott változás esetén Szolgáltató a friss adatokat e-mailben fogadja
Egyes végződések esetén a Szabályzat előírja a változások papíron történő bejelentését és igazolását. Ilyen esetben a változást Előfizetőnek a vonatkozó formai követelmények szerint kell benyújtania.
Szolgáltató a megfelelő adatokat az igény jogszerűségére, valamint a Szabályzatban foglaltaknak való megfelelésre vonatkozó esetleges vizsgálatot követően az igény megfelelősége esetén a Nyilvántartónak a hibátlan igénylés időpontjától számított 10 munkanapon belül elektronikus formában megküldi.
2.17. Az ugyanazon domain névre irányuló delegálási igényeket Szolgáltató a .hu közdomain alá irányuló igények esetén a rendelés beérkezésének sorrendjében, egyéb közdomain esetén a fizetés beérkezésének sorrendjében továbbítja Nyilvántartóhoz.
2.18. Szolgáltató az igénylés ügyintézésében felmerült problémáról (pl. a névválasztással szembeni kifogás, stb.) köteles a domain-igénylőt haladéktalanul tájékoztatni és a probléma kezelésében – a Szabályzat rendelkezései szerint – vele egyeztetve eljárni.
2.19. Amennyiben Nyilvántartó vagy közreműködője Szolgáltatót hiánypótlásra hívja fel, Szolgáltató erről Előfizetőt haladéktalanul tájékoztatja és Előfizetőt a hiányzó adatok, illetve dokumentumok és igazolások pótlólagos benyújtására hívja fel. A hiánypótlási kötelezettségének Előfizető köteles az értesítés kézhezvételétől számított 4 napon belül eleget tenni. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben Szolgáltató a Nyilvántartónak a hiánypótlási felhívásában foglaltaknak a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 5 nap alatt nem tesz eleget, úgy Nyilvántartó számítógépes rendszere az igényt automatikusan törölheti. A határidőn túl leadott, de a Nyilvántartóhoz még határidőn belül eljuttatható hiánypótlások soron kívüli kezeléséért Szolgáltató jogosult pótdíjat felszámítani.
2.20. Az Előfizető által pótlólagosan benyújtott adatokat, illetve dokumentumokat és igazolásokat Szolgáltató a kézhezvételtől számított legfeljebb 5 munkanapon belül Nyilvántartóhoz eljuttatja.
2.21. A Nyilvántartó által hozott döntésről Szolgáltató az Előfizetőt a domain név delegálásáról vagy a delegálás elutasításáról szóló határozat kézhezvételét követően legfeljebb 2 munkanapon belül tájékoztatja.
2.22. Szolgáltató felelőssége a Szolgáltatás megfelelő nyújtásáért az Előfizető által fizetendő díj mértékéig terjed, ide nem értve a szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő károkozást, az életben, a testi épségben, az egészségben okozott károsodást, továbbá bűncselekmény következményeiért való felelősséget. A Szerződés szerinti díjak a jelen pont szerinti felelősségkorlátozásra is tekintettel kerültek megállapításra.
2.23. Szolgáltató köteles a delegált domain név delegálását az Előfizető által kifizetett időszak végéig az Előfizető számára fenntartani.
2.24. Szolgáltató – amennyiben Előfizető erre igényt tart – külön szolgáltatás keretében biztosíthatja a Szabályzatban meghatározott – a domain név működéséhez szükséges – technikai feltételeket (elsődleges és másodlagos domain név szerver, postmaster email fiók, stb.), egyéb esetben Előfizető ezekről saját hatáskörben köteles gondoskodni.

3. Díjfizetés

3.1. A Szolgáltatás igénybevételéért Előfizető – választása szerinti időszakra – előre díjfizetésre köteles. Az Előfizető által fizetendő díjak összegét a Szolgáltatás pontos tartalma határozza meg a Szolgáltató által közzétett mindenkori Díjszabás alapján.
3.2. Szolgáltató a számlázási időszak kezdete előtt legalább 10 nappal Előfizető részére az esedékes díjról díjbekérőt (proforma számlát) állít ki.
3.3. Előfizető az esedékes díjat az alábbiak szerint köteles megfizetni a díjbekérőn szereplő fizetési határidőig:

 • bankkártyás fizetéssel a Barion rendszerén keresztül

3.4. A kifizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor az a Szolgáltatónál a Barion rendszerében teljes összegben jóváírásra kerül. Szolgáltató erről az Előfizető számára a díjbekérőt felváltó elektronikus számlát állít ki.
3.5. Előfizető akkor is köteles az esedékes rendszeres díjat határidőben megfizetni, ha e határidőig a vonatkozó díjbekérőt nem kapta meg; köteles azonban ilyenkor haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.
3.6. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, ha az Előfizető általi fizetés a fizetésben közreműködő szolgáltató (Barion) hibájából nem kerül jóváírásra vagy adminisztrálásra Szolgáltatónál.
3.7. Előfizető késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat fizetésére köteles, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 7%-kal növelt összege. Amennyiben a Szerződés gazdálkodó szervezetek között jött létre, a számlában szereplő fizetési határidő elmulasztása esetén a késedelmi kamaton kívül a Díjfizetésre kötelezett köteles negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget megfizetni.
3.8. Ha a domain hosszabbítás díja nem érkezik meg a fizetési határidőig, Szolgáltató a domaint automatikusan felmondja. Ilyen esetben végződéstől függően, a vonatkozó Szabályzat szerinti türelmi napok számáig van lehetősége Előfizetőnek visszaállítást kérni. A visszaállításnak egyes esetekben külön díja és előírása lehet. Amennyiben a visszaállításnak külön díja van, előfizető köteles azt megfizetni. Amennyiben Előfizető nem fizeti be a visszaállítással összefüggő díjat, Szolgáltató nem köteles a Domain név visszaállítását elvégezni, a domain név felmondott állapotban marad.
A visszaállítás sikerének érdekében Szolgáltató Előfizetőt dokumentumok és igazolások bemutatására kérheti és ebben az esetben az Előfizető ezeket a dokumentumokat és igazolásokat elektronikus levélben köteles eljuttatni a Szolgáltatónak. A dokumentumok megérkezéséig Szolgáltató a domain név visszaállítását nem tudja és nem köteles elvégezni.
3.9. Szolgáltató a delegálás elutasításáról szóló határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a domain regisztrációs díjat – saját költségeinek levonása után – Előfizetőnek visszafizeti.
3.10. Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő hiteles elektronikus számlát állít ki a díjról. Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy papír alapú számlát Szolgáltató nem állít ki.
3.11. Azokban az esetekben, amikor Előfizető díjvisszatérítésre jogosult, kérésére Szolgáltató az érintett számla kiegyenlítésekor használt fizetési módon és pénznemben végzi a visszatérítést. Szolgáltató Előfizető jelzését követően – felmerülő saját költségeinek vagy egyéb kezelési költsége levonása után – 14 napon belül végrehajtja a visszatérítést. A visszatérítés végrehajtásáról Előfizető e-mailben értesítést kap. A felmerülő kezelési költségről Szolgáltató számlát állít ki.

4. Felelősség

4.1. Előfizető tudomásul veszi, hogy a domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért Előfizető felel. A választott domain névvel kapcsolatos harmadik személyek általi igényérvényesítés esetén Előfizető kijelenti, hogy Szolgáltató, illetve Nyilvántartó helyébe lép, illetve – ha ennek akadálya van – minden segítséget megad részükre a követeléssel szembeni eredményes védekezéshez, és egyébként is mindent elkövet annak érdekében, hogy Szolgáltatót, teljesítési segédeit illetve Nyilvántartót érdeksérelem ne érje.
4.2. A delegált domain név megválasztásából, használatából, jelentéstartalmából eredő jogvitákból, károkozásból eredő igényekkel szemben Szolgáltató és Nyilvántartó nem tartozik helytállni. Előfizető kijelenti, hogy az ilyen költségeket Szolgáltatónak vagy Nyilvántartónak megtéríti, illetve hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy Szolgáltatót, illetve Nyilvántartót érdeksérelem ne érje.

5. A Szerződés hatálya és megszűnése

5.1. A Szerződés az online felületen történő szerződéskötésre vonatkozóan a Szolgáltató honlapján meghatározottak szerint, határozatlan időre jön létre.
5.2. A szerződéskötés menete:
Az előfizető a megrendelését online, a Szolgáltató internetes oldalán juttathatja el Szolgáltató felé.

A Megrendelés felület alatt az Előfizetőnek:

 • ki kell választania a domain szolgáltatás típusát (új domain regisztráció, átregisztrálás, megújítás)
 • meg kell adnia a használni kívánt domain nevet,
 • meg kell adnia a használni kívánt kiegészítő, opcionális paramétereket,
 • meg kell adnia a domain névhez hozzárendelni kívánt igénylőt, -adminisztratív-, műszaki- és egyéb kapcsolattartó személyeket,
 • valamint saját adatait, meglévő előfizető esetén azonosítóját és jelszavát,

Végül Előfizetőnek véglegesíteni kell a megrendelését.

5.3. Az adatbeviteli hibák javítására a felületen keresztül végig lehetőség van egészen a megrendelés véglegesítéséig.
5.4. A megrendelés leadására, szerződéskötésre magyar nyelven van lehetőség. A Szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF magyar nyelven érhető el.
5.5. Az elküldött megrendelés megérkezését Szolgáltató legkésőbb a megérkezést követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja Előfizető részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Előfizető által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat, rendelés számát, valamint a rendelés dátumát. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről az Előfizető által tett megrendelés elfogadásának minősül. A rendelés elfogadásával Szolgáltató és Előfizető között érvényes szerződés jön létre. Amennyiben a visszaigazolás a rendelés megérkezésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Előfizetőhöz, illetve Szolgáltató nem fogadja el Előfizető rendelését, Előfizető mentesül a rendelési kötöttség alól. Előfizető rendelésétől számított 48 órán túl érkező automatikus visszaigazoló e-mail nem tekinthető Szolgáltató részéről a rendelés elfogadásának.
5.6. Szolgáltató lehetőséget biztosít szóbeli és e-mail útján történő megrendelésre is. Ebben az esetben Előfizető a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó rendelést szóban vagy írásban, a telefonos vagy e-mailes ügyfélszolgálaton keresztül teszi meg. Szolgáltató 48 órán belül az általa nyújtott szóbeli tájékoztatást megerősítő visszaigazolást küld e-mail útján Előfizető részére. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről az Előfizető által tett megrendelés elfogadásának minősül. A rendelés elfogadásával Szolgáltató és Előfizető között érvényes szerződés jön létre.
5.7. Szolgáltató internetes honlapján vagy e-mail útján vagy telefonon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt Szolgáltató nem iktatja.
5.8. A Szerződést bármely Fél indokolás nélkül felmondhatja. Előfizetőnek lehetősége van a Szerződést azonnali hatállyal vagy az aktuális számlázási időszak utolsó napjára felmondani Előfizető általi felmondás esetén a felmondás érvényességének feltétele, hogy Előfizetőnek ne legyen lejárt díjtartozása vagy (előrefizetéses díjkonstrukció esetén) esedékes díjbekérője. A felmondási időszak végéig Szolgáltató köteles a Szolgáltatásokat nyújtani, Előfizető pedig a vonatkozó díjakat kifizetni. Szolgáltató a szerződést az aktuális, kifizetett számlázási időszak utolsó napjával mondhatja fel rendes felmondással.
5.9. A Szerződést bármely Fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik Fél a Szerződésből fakadó kötelezettségét súlyosan megsérti. Előfizető általi súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha Előfizető a Szerződés alapján igénybe vett Szolgáltatásokért járó ellenérték megfizetésével késedelembe esik. Ebben az esetben Szolgáltató a késedelemmel érintett napon azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést.
5.10. A Szerződés felmondása írásban, e-mailben vagy a Szolgáltatás vonatkozó felületén tehető meg. Előfizető a Szerződés felmondására kizárólag akkor jogosult, ha nincs fennálló díjtartozása.
5.11. Amennyiben Előfizető vagy megbízottja a Szolgáltatásban kezelt domain nevet más szolgáltatóhoz átregisztrálja, a Szolgáltatás Szolgáltató oldali teljesítése ellehetetlenül és ezért a Szerződés automatikusan megszűnik az átregisztrálás teljesülésével egy időben.

6. A Szerződés módosítása

6.1. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásra vonatkozó Díjszabást a piaci viszonyoknak és az általa igénybe vett közreműködők Díjszabásának figyelembevételével rendszeresen felülvizsgálni és szükség esetén módosítani. Szolgáltató a Díjszabás módosításáról annak hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően köteles írásban vagy e-mailben értesíteni Előfizetőt. A módosítás a már folyamatban lévő, díjfizetéssel már rendezett tárgyidőszakban fizetendő díjakat nem érinti.
6.2. Szolgáltató továbbá indokolt esetben igényelheti a Szerződés feltételeinek módosítását. Ez esetben a módosított szerződésszöveget (illetve a módosított szerződésre mutató hivatkozást) Szolgáltató köteles az Előfizetőnek a módosítás hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően írásban vagy e-mail útján elküldeni. Ha Előfizető a Szerződést a Szolgáltató módosítási javaslatának elküldését követő 15 napon belül nem mondja fel rendes felmondással, úgy a Szolgáltató módosítási javaslata az Előfizető részéről elfogadottnak minősül.
6.3. A Szerződés bármilyen egyéb módosítása csak közös megegyezés alapján, írásban érvényes.
6.4. Amennyiben Előfizető olyan szerződésmódosításhoz kéri a Szolgáltató közreműködését, amelyet a Szolgáltató által biztosított online szolgáltatási felületen önállóan is megtehetne, a Szolgáltató jogosult a módosításért külön díjat felszámítani.

7. Együttműködés és kapcsolattartás

7.1. Felek az e-mailt hivatalos írásos formának fogadják el egymás közötti kommunikációjukban. Az értesítés hivatalos módja az e-mail. Szolgáltató minden közleményét, értesítését e-mailben küldi az Előfizetőnek.
7.2. Előfizető és Szolgáltató köteles együttműködni, ennek során a Szerződés teljesülésével kapcsolatos minden lényeges körülményről kötelesek a másik Felet haladéktalanul írásban tájékoztatni. Sürgős esetben telefonon közölt üzeneteket kötelező írásban (visszaigazolt e-mail útján vagy ajánlott levélben) megerősíteni.
7.3. Előfizető a Megrendelőlapon megadja a Domain-igénylő és kapcsolattartó személy vagy személyek adatait és döntési jogosultságaikat.
7.4. Előfizető a Szolgáltatás megrendelése és igénybevétele során köteles valós adatokat megadni. Előfizető felelős a kapcsolattartói adatai naprakészen tartásáért, amennyiben változás áll be valamely adatban, köteles 15 napon belül az erre rendelkezésre álló online felületen frissíteni a megváltozott adatokat. Szolgáltató jogosult a megadott adatokat ellenőrizni, valamint belátása szerint további azonosító adatokat, illetve dokumentumokat bekérni Előfizetőtől. Ilyen irányú felhívás Előfizető általi elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni, korlátozni, vagy a Szolgáltatás elindítását megtagadni.
7.5. Előfizető az erre a célra rendelt online szolgáltatási felületen jogosult a Megrendelőlapon megadott értesítési címeket megváltoztatni. Szolgáltató az Előfizető 8 nappal előre történő írásbeli értesítése mellett jogosult a Megrendelőlapon megadott értesítési címeket megváltoztatni. Előfizető köteles a kapcsolattartásra olyan magán e-mail címet megadni, amelyet nem a Szolgáltatás keretében osztanak ki számra és a Szolgáltatás esetleges korlátozása, vagy megszűnése esetén is elérhető.
7.6. Szolgáltató az Előfizetőt a kapcsolattartás során megadott e-mail cím alapján azonosítja, így Előfizető a kapcsolattartás során köteles a kapcsolattartás céljára megadott e-mail címének segítségével felvenni Szolgáltatóval a kapcsolatot.
7.7. Azokban az esetekben, ahol a Szerződés e-mailben történő közlést tesz lehetővé az e-mail-üzenet kézbesítettnek minősül az elküldést követő 2. munkanapon, kivéve, ha az üzenet kézbesítésének meghiúsulását hibaüzenet jelezte vissza a küldő Fél felé.
7.8. Sürgős intézkedés szükségessége esetén Szolgáltató megkísérli felvenni a kapcsolatot Előfizetővel az Előfizető által megadott elérhetőségeken. Ha Előfizető nem elérhető, úgy Szolgáltató – Előfizető érdekeit is figyelembe véve – saját belátása szerint jár el, ennek keretében megteheti a szükségessé váló intézkedéseket. Ilyen esetben ezen intézkedésekre tekintettel Szolgáltató anyagi felelősséggel nem tartozik. Szolgáltató egyéb esetekben kizárólag Előfizető felhatalmazása esetén módosít vagy töröl Előfizető által feltöltött adatot.
7.9. Szolgáltató jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni a Szolgáltatás nyújtásában, Előfizető külön hozzájárulása nélkül is.
7.10. Előfizető a Szolgáltatást harmadik személyekre át nem ruházhatja Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. E kötelezettség megszegése Előfizető súlyos szerződésszegésének minősül.
7.11. Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató egyes esetekben (pl. telefonos támogatáskérés esetén) az eljáró személy személyes adatait igényelheti és ellenőrizheti, és az igényelt (támogatási stb.) szolgáltatás nyújtását a sikeres azonosítástól teheti függővé.
7.12. Szolgáltató jogosult az eszközei és hálózata biztonsága érdekében rendszereit felügyelni, indokolt esetben saját hálózata, Előfizető és mások hálózata védelme érdekében rendkívüli és azonnali intézkedéseket foganatosíthat; ilyen esetben Előfizető az ezzel járó esetleges Szolgáltatáskorlátozás vagy egyéb kár esetén Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet.
7.13. Szolgáltató együttműködik az eljáró hatóságokkal, bíróságokkal bármilyen jogsértés felderítése érdekében; ennek keretében Szolgáltató eleget tesz különösen az ilyen hatóságok vagy bíróságok esetleges adatszolgáltatási felhívásának. Ilyen esetben Előfizető kárigényt nem érvényesíthet.
7.14. Fent nem szabályozott kérdésekben Felek az ide vonatkozó magyar jogszabályok hatályát elfogadják és jogvita esetén elismerik a területileg illetékes bíróság illetékességét.

Általános Szerződési Feltételek Tárhely Szolgáltatásra

Dobsa Tibor egyéni vállalkozó (Székhely címe: 6800. Hódmezővásárhely, Róka utca 26, Adószám: 55175304-1-26, Nyilvántartási száma: 53633161) mint Szolgáltató a Szerződésben meghatározott tárhely szolgáltatás mint Szolgáltatás biztosítását vállalja a szolgáltatást megrendelő Előfizetők részére.

1. Fogalommeghatározások

1.1. Szolgáltató: Dobsa Tibor egyéni vállalkozó, Székhely címe: 6800. Hódmezővásárhely, Róka utca 26, Adószám: 55175304-1-26, Nyilvántartási száma: 53633161
1.2. ÁSZF: jelen Általános Szerződési Feltétek Tárhely Szolgáltatásra.
1.3. Megrendelőlap: A Szolgáltató által kialakított online szerződéskötési felületnek a megrendeléssel kapcsolatos adatokat és paramétereket tartalmazó oldalai.
1.4. Előfizető: a Megrendelőlapon meghatározott természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely a Szolgáltatást igénybe veszi.
1.5. Szerződés: a Szolgáltatás igénybevételére az Előfizető és a Szolgáltató között létrejött megállapodás, amely az ÁSZF-ből és a Megrendelőlapból áll.
1.6. Szolgáltatás: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) 2. § lc) pontjában meghatározott tárhelyszolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az Előfizető által előfizetett Szolgáltatási csomagnak megfelelő műszaki jellemzőkkel (adatállomány kapacitás, processzor teljesítmény, virtuális memória, stb.) bíró tárhely igénybevételét biztosítja Előfizetőnek.
Az Előfizető nem kezeli vagy karbantartja az alapul fekvő szerver infrastruktúrát, azonban kezeli és karbantartja az elérhetővé tett tárhelyet, az arra telepített programokat, levelezést és egyéb állományokat.
1.7. Díjszabás: a Szerződés alapján a Szolgáltatás igénybevételére tekintettel Előfizető által fizetendő díjakat tartalmazó, a Szolgáltató által a Szolgáltatás honlapján közzétett árazás.
1.8. Fél vagy Felek: Szolgáltató és Előfizető külön-külön vagy együttesen.

2. Szolgáltatási feltételek

2.1. Szolgáltató a szerződés keretében az Előfizetőnek a Szolgáltatási csomagnak megfelelő műszaki paraméterű (tárhely kapacitás, processzor, memória, stb.) tárhelyhez való hozzáférést biztosítja. Szolgáltató éves 99,9%-os rendelkezésre állással biztosítja a Szolgáltatás elérését. Ennek keretében a Szolgáltató a biztonságos működéshez szükséges megfelelő hardver- és szoftvereszközöket alkalmaz, és megfelelő környezeti feltételeket kínál.
A Szolgáltatás igénybevétele cPanel webkiszolgáló felületen keresztül történik.
2.2. Szolgáltató a Szerződés alapján a következő műszaki feltételek biztosítását vállalja a Szolgáltatási Csomagokban elérhető email fiókok tekintetében: pop3, imap, smtp, webmail elérés, email átirányítás.
2.3. Előfizető kiegészítő szolgáltatásként külön díjazás ellenében dedikált, egyedi IP címet is igényelhet.
2.4. Előfizető a Szolgáltatás keretében nem az érintett hardver- vagy szoftvereszköz felett, csak a megrendelt Szolgáltatás felett szerez a Szerződésben meghatározott terjedelmű rendelkezési jogot. Előfizető jogosult a Szolgáltatás keretében az előfizetett virtuális infrastruktúrán programokat telepíteni és futtatni, de ezen tevékenysége során nem folytathat a Büntető Törvénykönyvbe ütköző vagy egyébként jogellenes cselekményt.
2.5. Előfizető tudomásul veszi, hogy részére a Szolgáltató a Szolgáltatás alapjául szolgáló informatikai eszközökhöz fizikai hozzáférést nem biztosít, az adatok kizárólag elektronikus úton hozzáférhetőek számára.
2.6. Előfizető felel azért, hogy a Szolgáltatás keretében általa feltöltött vagy egyéb módon létrehozott adatairól (fájlok, adatbázisok, email, stb) biztonsági mentést készítsen. Biztonsági mentés készítésére több lehetőség is rendelkezésre áll: cPanel mentés, Alkalmazás telepítőbe (Installatron) épített mentés funkció, FTP elérés, phpMyAdmin. Szolgáltató szerver oldali adatmentést a szolgáltatáson kívüli díjmentes lehetőségként biztosítani kívánja Előfizető részére napi, heti, havi és esetlegesen ettől eltérő rendszerességgel, de ennek elmaradásáért Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal.
2.7. A Szolgáltatás átmeneti szünetelését okozó rendszeres karbantartás alkalmanként 6 óránál nem lehet hosszabb. A rendszeres karbantartások száma félévente nem haladhatja meg a 20 órát. A Szolgáltatás szünetelésével nem járó karbantartást Szolgáltató korlátlan időtartamban végezhet. A Szolgáltatás átmeneti szünetelését okozó rendszeres karbantartási idő nem számít bele a rendelkezésre állási idő számításába.
2.8. Szolgáltató a Szolgáltatás átmeneti szünetelését igénylő rendszeres karbantartási munkákról Előfizetőt a munka megkezdését megelőzően legalább 24 órával a kapcsolattartásra vonatkozó szabályok szerint tájékoztatja. A tájékoztatásban Szolgáltató köteles ismertetni a rendszeres karbantartás célját, valamint, hogy a szünetelés várhatóan mikor és milyen időtartamban következik be.
2.9. Amennyiben a Szolgáltatás szünetelése Szolgáltatónak felróható okból következik be, úgy Előfizető díjvisszatérítésre jogosult, az alábbiak szerint. A díjvisszatérítés mértéke a vállalt rendelkezésre állás alulteljesítése után 1%-os alulteljesítésenként az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódó havidíj 10%-a, de legfeljebb összesen az adott havi havidíj 100%-a. Hosszabb díjfizetési időszak esetén havidíj alatt az időszaki díj egy hónapra arányos része értendő, így például éves díjfizetés esetén havidíj alatt az éves díj 1/12 része értendő. Szolgáltató a díjvisszatérítést a következő díjbekérő(kö)n írja jóvá, Előfizető kérésére.
2.10. Szolgáltató felhívja Előfizető figyelmét, hogy amennyiben valamely funkció vagy komponens „Beta”, „Próbaüzem” vagy hasonló jelzéssel üzemel, az ilyen funkció még nem esett át teljes körű tesztelésen, ezek működése nem garantált. A vállalt rendelkezésre állás vagy más szolgáltatási szint az ilyen funkciókra, illetve komponensekre nem terjed ki.
2.11. Szolgáltató a kötbér mértékén túl a Szolgáltatás szüneteléséből adódó károkért nem felel.
2.12. Amennyiben Szolgáltatónak felróható hibából adódó szünetelés időtartama

 • folyamatos szünetelés esetén egy alkalommal a 12 órát, vagy
 • egymást követő 3 hónapon belül a 40 órát

meghaladja, az a Szerződés Szolgáltató általi súlyos megszegését jelenti. Ilyen esetben Előfizető a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
2.13. Bizonyítottan a Szolgáltató hibájából előállt adatvesztés esetén Szolgáltató átalány kártérítést köteles fizetni Előfizető részére. Az átalány kártérítés összege megegyezik a Szolgáltatásra eső tárgyhavi díj, előre fizetés esetén a díjnak az adott hónapra eső összegével. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások nyújtásának sajátosságai miatt Szolgáltató ezen túlmenően nem felel az adatvesztés miatt keletkezett károk kiküszöböléséhez szükséges költségekért.
2.14. A fenti korlátozások nem vonatkoznak a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életben, testi épségben, egészségben okozott károkra. A Szerződés szerinti díjak a jelen pont szerinti felelősségkorlátozásra is tekintettel kerültek megállapításra.
2.15. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatási Csomagok tárterülete és egyéb működési paramétere korlátozott, túlhasználat nem megengedett; nagyobb vagy kisebb tárterület és eltérő működési paraméterek igénybevételére a Szolgáltatási Csomag váltása útján van lehetőség.
2.16. Előfizető a Szolgáltatást harmadik személy(ek)re át nem ruházhatja Szolgáltató előzetes engedélye nélkül. E kötelezettség megszegése a Szerződés súlyos megszegésének minősül és arra hivatkozva Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
2.17. A Szolgáltatás részletes technikai feltételeit, szolgáltatásminőségi követelményeit, valamint a Szolgáltatáshoz kapcsolódó támogatási szolgáltatásokat (ideértve a karbantartási ablakokat is) a Szolgáltatás honlapja tartalmazza. Szolgáltató jogosult e technikai paraméterek egyoldalú módosítására, az alábbiak szerint:

 • ha a módosítás alapjaiban érinti a Szolgáltatás jellemzőit, úgy azokat Szolgáltató az ÁSZF módosítás szabályai szerint jogosult egyoldalúan módosítani;
 • ha a módosítás nem érinti alapjaiban a Szolgáltatás jellemzőit, azokat Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan módosítani, külön bejelentési kötelezettség nélkül.

2.18. Szolgáltató jogosult (de nem köteles) az Előfizető által futtatott programokat a törvényességi szempontok betartása miatt időközönként ellenőrizni. Amennyiben észleli, hogy az Előfizető megsérti a Magyar Köztársaság szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó jogszabályait vagy más a Büntető Törvénykönyvbe ütköző cselekményt folytat, úgy jogosult a Szolgáltatás felfüggesztésére vagy korlátozására, és a Szerződés azonnali hatályú felmondására.
2.19. Előfizető minden elvárhatót megtesz spammelés megakadályozására.
2.20. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás részleges vagy teljes korlátozására, amennyiben biztonsági incidenst észlel, melynek forrása az Előfizető Szolgáltatása. Ilyen biztonsági incidensnek számítanak többek között az alábbi esetek: spammelés, adathalász weboldal kiszolgálása, kártékony program terjesztése, hálózati támadásban való részvétel.
2.21. Az Előfizető elfogadja az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) által támogatott hálózathasználati irányelveket, melyek a http://www.iszt.hu/iszt/aup.html lapon meghirdetésre kerültek.
2.22. Amennyiben a Szolgáltatási Csomag lehetőséget ad az előfizetett erőforrások felosztására és továbbértékesítésére (viszonteladói tárhely csomagok), Előfizető felel és jótáll mindazokért, akik számára a szolgáltatást továbbértékesíti. Az Előfizető által továbbértékesített tárhelyekre külön-külön érvényes a jelen ÁSZF-ben szabályozott Előfizetői felelősség és Szolgáltató ugyanúgy jogosult korlátozni a továbbértékesített tárhelyet, mint a többi tárhelyet. Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltató csak Előfizetővel áll kapcsolatban, így a továbbértékesített tárhelyek előfizetőivel (Előfizető ügyfelei) üzleti kapcsolatban nem áll, részükre műszaki támogatást nem nyújt.

3. Díjfizetés

3.1. A Szolgáltatás igénybevételéért Előfizető – választása szerinti időszakra – előre díjfizetésre köteles. Az Előfizető által fizetendő díjak összegét a Szolgáltatás pontos tartalma határozza meg a Szolgáltató által közzétett mindenkori Díjszabás alapján. Az esetleges egyszeri díjakat Szolgáltató azok felmerülését követő következő díjbekérőben számlázza ki Előfizetőnek.
3.2. Szolgáltató a számlázási időszak kezdete előtt legalább 10 nappal Előfizető részére az esedékes díjról díjbekérőt (proforma számlát) állít ki.
3.3. Előfizető az esedékes díjat az alábbiak szerint köteles megfizetni a díjbekérőn szereplő fizetési határidőig:

 • bankkártyás fizetéssel, a Barion rendszerén keresztül.

3.4. A kifizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor az a Szolgáltatónál a számla szerinti pénznemben teljes összegben jóváírásra kerül. Szolgáltató ezzel egy időben az Előfizető számára a díjbekérőt felváltó hiteles elektronikus számlát állít ki.
3.5. Előfizető akkor is köteles az esedékes rendszeres díjat határidőben megfizetni, ha e határidőig a vonatkozó díjbekérőt nem kapta meg; köteles azonban ilyenkor haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.
3.6. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, ha az Előfizető általi fizetés a fizetésben közreműködő szolgáltató (Barion) hibájából nem kerül jóváírásra vagy adminisztrálásra Szolgáltatónál.
3.7. Előfizető késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat fizetésére köteles, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 7%-kal növelt összege. Amennyiben a Szerződés gazdálkodó szervezetek között jött létre, a számlában szereplő fizetési határidő elmulasztása esetén a késedelmi kamaton kívül a Díjfizetésre kötelezett köteles negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget megfizetni.
3.8. Ha Előfizető a Szerződés alapján Szolgáltatónak fizetendő díjakkal a Szolgáltató emailben vagy írásban megküldött fizetési felszólítása ellenére 7 napot meghaladó késedelembe esik, úgy Szolgáltató az első fizetési felszólítást követő 6. naptól kezdve jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni vagy korlátozni. A díjak fizetésére Előfizető a felfüggesztés vagy korlátozás időtartama alatt is teljes körűen köteles.
3.9. Előfizető legfeljebb naptári félévente egy alkalommal jogosult legfeljebb 15 napos fizetési haladékot igényelni. A fizetési késedelemre vonatkozó rendelkezések kizárólag akkor nem alkalmazandók, ha a fizetés esedékességéig Szolgáltató jóváhagyta Előfizető fizetési haladék iránti kérelmét.
3.10. Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő hiteles elektronikus számlát állít ki a díjról. Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy papír alapú számlát Szolgáltató nem állít ki.
3.11. Azokban az esetekben, amikor Előfizető díjvisszatérítésre jogosult, kérésére Szolgáltató az érintett számla kiegyenlítésekor használt fizetési módon és pénznemben végzi a visszatérítést. Szolgáltató Előfizető jelzését követően – felmerülő saját költségeinek vagy egyéb kezelési költsége levonása után – 14 napon belül végrehajtja a visszatérítést. A visszatérítés végrehajtásáról Előfizető emailben értesítést kap. A felmerülő kezelési költségről Szolgáltató számlát állít ki.

4. Felelősség

4.1. Előfizető a Szolgáltatást kizárólag jogszerű célra és módon veheti igénybe. Előfizető felelősséggel tartozik az általa a Szolgáltatónak vagy harmadik személyeknek okozott károkért és egyéb esetleges jogsértésekért (SPAM, phising, szellemi alkotások védelmének megsértése, DDoS).
4.2. Előfizető felelős az általa telepített programok biztonságáért. Minden elvárhatót megtesz az általa telepített programok biztonsági frissítéséért, a programok feltörésének megakadályozására.
4.3. Előfizető köteles az általa létrehozott felhasználói fiókoknak biztonságos jelszavakat megadni és a jelszavakat felelősen használni, hogy harmadik, illetéktelen fél tudomására ne kerüljenek. Az esetleges jogosulatlan hozzáférésből eredő károkért Előfizető felel.
4.4. Szolgáltató nem felel azért, ha partnerszolgáltatói (akiktől hálózati elérési szolgáltatást veszi igénybe) hálózati incidens miatt korlátozzák, szűrik a forgalmat. Az Előfizető mindent megtesz azért, hogy olyan esemény ne következzen be, mely más szolgáltatók számára is biztonsági eseményt jelent vagy kárt okoz.
4.5. Előfizető minden elvárható módon köteles akadályozni azt, hogy szerzői jogilag védett alkotások illegálisan kikerüljenek hálózatáról vagy oda bekerüljenek. Szolgáltató szoftvergyártó, kiadó, egyéb jogtulajdonos vagy képviselete által bejelentett jogsértés esetén a Szolgáltatást korlátozhatja, vagy indokolt esetben a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
4.6. Bizonyítottan a Szolgáltató hibájából előállt adatvesztés esetén Előfizető kártérítési igénybejelentése alapján Szolgáltató visszatéríti az érintett Szolgáltatásra eső tárgyhavi díj összegét. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások nyújtásának sajátosságai miatt Szolgáltató ezen túlmenően nem felel az adatvesztésből vagy az elmaradt haszonból származó károkért, illetve a keletkezett károk kiküszöböléséhez szükséges költségekért.
4.7. A Megrendelőlap esetleges eltérő rendelkezése hiányában Szolgáltató előző bekezdés körébe nem tartozó, Szolgáltató felelősségi körébe tartozó káreseményekért való felelőssége is korlátozott, az legfeljebb az Előfizető által a Szerződés alapján Szolgáltatónak fizetendő 3 havi rendszeres díj összegéig terjed.
4.8. A fenti korlátozások nem vonatkoznak a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életben, testi épségben, egészségben okozott károkra. A Szerződés szerinti díjak a jelen pont szerinti felelősségkorlátozásra is tekintettel kerültek megállapításra.
4.9. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás keretében az interneten elérhetővé tett vagy továbbított állományok, a nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) alapján Előfizető minősül a tartalomért felelős szolgáltatónak.
4.10. Az Eker. tv. alapján Szolgáltató a Szolgáltatás tekintetében közvetítő szolgáltatónak minősül, így az Eker. tv. szabályai szerint a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az Előfizető által a Szolgáltatás keretében a Szolgáltató tárhelyein elhelyezett jogsértő tartalmakért. Amennyiben Szolgáltató az Eker. tv. 13. § (1) bekezdés szerinti, jogsértésre hivatkozó értesítést kap kézhez, úgy a továbbiakban az Eker. tv. 13. §-a szerinti intézkedések (értesítési-eltávolítási eljárás) szerint jár el. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Szolgáltató az értesítési-eltávolítási eljárás keretében távolítja el az Előfizető által a tárhelyén elhelyezett jogsértő adatokat vagy az adatokhoz való hozzáférést korlátozza.
4.11. Ha a büntető ügyekben eljáró bíróság a Szolgáltató tárhelyén tárolt elektronikus adat ideiglenes, vagy végleges hozzáférhetetlenné tételét rendelte el, Szolgáltató a bíróság erről szóló határozata alapján az Eker. tv. 12/A §-ban foglaltak szerint jár el és ideiglenesen, vagy véglegesen eltávolítja tárhelyéről a bírósági határozatban megjelölt elektronikus adatot. Szolgáltató az elektronikus adat ideiglenes, vagy végleges eltávolítását a bírósági határozat kézhezvételét követő egy munkanapon belül hajtja végre és erről az érintett Előfizetőt, vagy, ha a tárolt elektronikus adat nyilvánosan hozzáférhető volt a tárhely felhasználóit haladéktalanul tájékoztatja. Szolgáltató ezen eljárása nem számít a Szerződés megszegésének.
4.12. Amennyiben a bíróság később az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt megszünteti, vagy a büntetőeljárás befejezésekor az elektronikus adat visszaállítására kötelezi a Szolgáltatót, ennek a Szolgáltató a bírósági határozat kézhezvételét követő egy munkanapon belül tesz eleget.
4.13. Szolgáltató a Szerződéshez kapcsolódó dokumentumokat és igazolásokat valamint a birtokába jutott adatokat a Szolgáltatással kapcsolatos igények érvényesítése érdekében a Szerződéssel kapcsolatos igények megszűnése napjától számított egy évig, de legalább a Szerződés hatálybalépésétől számított öt évig megőrzi.
4.14. Előfizető tudomásul veszi, hogy az értesítési-eltávolítási eljárás, valamint az elektronikus úton közzétett jogellenes adat ideiglenes, vagy végleges hozzáférhetetlenné tétele vonatkozásában a Szolgáltató nem felelős az érintett információ/elektronikus adat eltávolításáért vagy az ahhoz való hozzáférés biztosításának megszüntetéséért.
4.15. Az értesítési-eltávolítási eljárással, valamint az elektronikus úton közzétett jogellenes adat ideiglenes, vagy végleges hozzáférhetetlenné tételében érintett tartalmakkal kapcsolatos, Szolgáltatóval szemben harmadik személyek általi igényérvényesítés esetén Előfizető köteles Szolgáltató helyébe lépni, illetve – ha ennek akadálya van – minden segítséget megadni részére a követeléssel szembeni eredményes védekezéshez. Előfizető az ilyen eljárások költségeit Szolgáltatónak köteles megtéríteni, illetve hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy Szolgáltatót érdeksérelem ne érje.
4.16. Előfizető a polgári jog szabályai szerinti teljes kártérítési felelősséggel tartozik az általa a Szolgáltató adataiban okozott minden kárért.
4.17. Egyik Fél sem felel a Szerződés szerinti kötelezettsége nem, vagy hibás teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét Fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.
4.18. Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni. Előfizető a Szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítésére alvállalkozót (teljesítési segédet) igénybe vehet, azok tevékenységéért azonban úgy felel, mintha azt maga végezte volna.

5. A Szerződés hatálya és megszűnése

5.1. A Szerződés az online felületen történő szerződéskötésre vonatkozóan a Szolgáltató honlapján meghatározottak szerint, határozatlan időre jön létre.
5.2. A szerződéskötés menete:

 • Az Előfizető a megrendelését online, a Szolgáltató internetes oldalán juttathatja el Szolgáltató felé.
 • A Megrendelés felület alatt Előfizetőnek:
 • ki kell választania a megrendelni kívánt Szolgáltatás Csomagot,
 • meg kell adnia a használni kívánt domain nevet,
 • meg kell adnia a használni kívánt kiegészítő, opcionális paramétereket,
 • valamint saját adatait, meglévő előfizető esetén azonosítóját és jelszavát,
 • Végül Előfizetőnek véglegesíteni kell a megrendelését.

5.3. Az adatbeviteli hibák javítására a felületen keresztül végig lehetőség van egészen a megrendelés véglegesítéséig.
5.4. A megrendelés leadására, szerződéskötésre magyar és angol nyelven is lehetőség van. A Szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF magyar nyelven érhető el.
5.5. Az elküldött megrendelés megérkezését Szolgáltató legkésőbb a megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló email útján visszaigazolja Előfizető részére, mely visszaigazoló email tartalmazza az Előfizető által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat, rendelés számát, valamint a rendelés dátumát. E visszaigazoló email Szolgáltató részéről az Előfizető által tett megrendelés elfogadásának minősül. A rendelés elfogadásával Szolgáltató és Előfizető között érvényes szerződés jön létre. Amennyiben a visszaigazolás a rendelés megérkezésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Előfizetőhöz, illetve Szolgáltató nem fogadja el Előfizető rendelését, Előfizető mentesül a rendelési kötöttség alól. Az Előfizető rendelésétől számított 48 órán túl érkező automatikus visszaigazoló email nem tekinthető Szolgáltató részéről a rendelés elfogadásának.
5.6. Szolgáltató lehetőséget biztosít szóbeli és email útján történő megrendelésre is. Ebben az esetben Előfizető a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó rendelést szóban vagy írásban, a telefonos vagy emailes ügyfélszolgálaton keresztül teszi meg. Szolgáltató 48 órán belül az általa nyújtott szóbeli tájékoztatást megerősítő visszaigazolást küld email útján Előfizető részére. E visszaigazoló email Szolgáltató részéről az Előfizető által tett megrendelés elfogadásának minősül. A rendelés elfogadásával Szolgáltató és Előfizető között érvényes szerződés jön létre.
5.7. Szolgáltató internetes honlapján vagy email útján vagy telefonon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt Szolgáltató nem iktatja.
5.8. A Szerződést bármely Fél indokolás nélkül felmondhatja. Előfizetőnek lehetősége van a Szerződést azonnali hatállyal vagy az aktuális számlázási időszak utolsó napjára felmondani Előfizető általi felmondás esetén a felmondás érvényességének feltétele, hogy Előfizetőnek ne legyen lejárt díjtartozása vagy (előrefizetéses díjkonstrukció esetén) esedékes díjbekérője. A felmondási időszak végéig Szolgáltató köteles a Szolgáltatásokat nyújtani, Előfizető pedig a vonatkozó díjakat kifizetni. Szolgáltató a szerződést az aktuális, kifizetett számlázási időszak utolsó napjával mondhatja fel rendes felmondással.
5.9. A Szerződést bármely Fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik Fél a Szerződésből fakadó kötelezettségét súlyosan megsérti. Előfizető általi súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha Előfizető a Szerződés alapján igénybe vett Szolgáltatásokért járó ellenérték megfizetésével 14 napon túli késedelembe esik. Ebben az esetben Szolgáltató a késedelemmel érintett 15. napon azonnali hatállyal felmondja a Szerződést, az Előfizető hozzáférését a rendszerhez megszüntetheti és az Előfizető rendelkezésére bocsátott tárhelyen tárolt adatokat vissza nem állítható módon azonnal törölheti.
5.10. A Szerződés felmondása írásban, emailben vagy a Szolgáltatás vonatkozó felületén tehető meg. Előfizető a Szerződés felmondására kizárólag akkor jogosult, ha nincs fennálló díjtartozása.
5.11. Az Előfizető a Szerződés megszűnéséig köteles a Szolgáltatás keretében általa feltöltött programokat és adatokat eltávolítani. A Szerződés megszűnésekor az ilyen programok és adatok automatikusan törlésre kerülnek.

6. A Szerződés módosítása

6.1. Az igénybe vett Szolgáltatások bővítése esetén a módosítás hatályba lépésének feltétele, hogy Előfizető a kapcsolódó díjtöbblet aktuális számlázási időszakra eső időarányos részét a Szolgáltató részére megfizesse. Az igénybe vett Szolgáltatások csökkentése esetén Előfizető díjvisszatérítésre nem jogosult.
6.2. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásra vonatkozó Díjszabást a piaci viszonyoknak és az általa igénybe vett közreműködők Díjszabásának figyelembevételével rendszeresen felülvizsgálni és szükség esetén módosítani. Szolgáltató a Díjszabás módosításáról annak hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően köteles írásban vagy emailben értesíteni Előfizetőt. A módosítás a már folyamatban lévő, díjfizetéssel már rendezett tárgyidőszakban fizetendő díjakat nem érinti.
6.3. Szolgáltató továbbá indokolt esetben igényelheti a Szerződés feltételeinek módosítását. Ez esetben a módosított szerződésszöveget (illetve a módosított szerződésre mutató hivatkozást) a Szolgáltató köteles az Előfizetőnek a módosítás hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően írásban vagy email útján elküldeni. Ha Előfizető a Szerződést a Szolgáltató módosítási javaslatának elküldését követő 15 napon belül nem mondja fel rendes felmondással, úgy a Szolgáltató módosítási javaslata az Előfizető részéről elfogadottnak minősül.
6.4. A Szerződés bármilyen egyéb módosítása csak közös megegyezés alapján, írásban érvényes.
6.5. Amennyiben Előfizető olyan szerződésmódosításhoz kéri a Szolgáltató közreműködését, amelyet a Szolgáltató által biztosított online szolgáltatási felületen önállóan is megtehetne, a Szolgáltató jogosult a módosításért külön díjat felszámítani.

7. Együttműködés és kapcsolattartás

7.1. Felek az emailt hivatalos írásos formának fogadják el egymás közötti kommunikációjukban. Az értesítés hivatalos módja az email. Szolgáltató minden közleményét, értesítését emailben küldi az Előfizetőnek.
7.2. Előfizető és Szolgáltató köteles együttműködni, ennek során Szerződés teljesülésével kapcsolatos minden lényeges körülményről kötelesek a másik Felet haladéktalanul írásban tájékoztatni. Sürgős esetben telefonon közölt üzeneteket kötelező írásban (visszaigazolt email útján vagy ajánlott levélben) megerősíteni.
7.3. Előfizető a Megrendelőlapon megadja a kapcsolattartó személy vagy személyek adatait és döntési jogosultságaikat.
7.4. Előfizető a Szolgáltatás megrendelése és igénybevétele során köteles valós adatokat megadni. Előfizető felelős a kapcsolattartói adatai naprakészen tartásáért, amennyiben változás áll be valamely adatban, köteles 15 napon belül az erre rendelkezésre álló online felületen frissíteni a megváltozott adatokat. Szolgáltató jogosult a megadott adatokat ellenőrizni, valamint belátása szerint további azonosító adatokat, illetve dokumentumokat bekérni Előfizetőtől. Ilyen irányú felhívás Előfizető általi elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni, korlátozni, vagy a Szolgáltatás elindítását megtagadni.
7.5. Előfizető az erre a célra rendelt online szolgáltatási felületen jogosult a Megrendelőlapon megadott értesítési címeket megváltoztatni. Szolgáltató az Előfizető 8 nappal előre történő írásbeli értesítése mellett jogosult a Megrendelőlapon megadott értesítési címeket megváltoztatni. Előfizető köteles a kapcsolattartásra olyan magán email címet megadni, amelyet nem a Szolgáltatás keretében osztanak ki számra és a Szolgáltatás esetleges korlátozása, vagy megszűnése esetén is elérhető.
7.6. Szolgáltató az Előfizetőt a kapcsolattartás során megadott email cím alapján azonosítja, így Előfizető a kapcsolattartás során köteles a kapcsolattartás céljára megadott email címének segítségével felvenni Szolgáltatóval a kapcsolatot.
7.7. Azokban az esetekben, ahol a Szerződés emailben történő közlést tesz lehetővé az email-üzenet kézbesítettnek minősül az elküldést követő 2. munkanapon, kivéve, ha az üzenet kézbesítésének meghiúsulását hibaüzenet jelezte vissza a küldő Fél felé.
7.8. Sürgős intézkedés szükségessége esetén Szolgáltató megkísérli felvenni a kapcsolatot Előfizetővel az Előfizető által megadott elérhetőségeken. Ha Előfizető nem elérhető, úgy Szolgáltató – az Előfizető érdekeit is figyelembe véve – saját belátása szerint jár el, ennek keretében megteheti a szükségessé váló intézkedéseket. Ilyen esetben ezen intézkedésekre tekintettel Szolgáltató anyagi felelősséggel nem tartozik. Szolgáltató egyéb esetekben kizárólag Előfizető felhatalmazása esetén módosít vagy töröl Előfizető által feltöltött adatot.
7.9. Szolgáltató jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni a Szolgáltatás nyújtásában, Előfizető külön hozzájárulása nélkül is.
7.10. Előfizető a Szolgáltatást harmadik személyekre át nem ruházhatja Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. E kötelezettség megszegése Előfizető súlyos szerződésszegésének minősül.
7.11. Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató egyes esetekben (pl. telefonos támogatáskérés esetén) az eljáró személy személyes adatait igényelheti és ellenőrizheti, és az igényelt (támogatási stb.) szolgáltatás nyújtását a sikeres azonosítástól teheti függővé.
7.12. Szolgáltató jogosult az eszközei és hálózata biztonsága érdekében rendszereit felügyelni, indokolt esetben saját hálózata, az Előfizető és mások hálózata védelme érdekében rendkívüli és azonnali intézkedéseket foganatosíthat; ilyen esetben Előfizető az ezzel járó esetleges Szolgáltatáskorlátozás vagy egyéb kár esetén Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet.
7.13. Szolgáltató együttműködik az eljáró hatóságokkal, bíróságokkal bármilyen jogsértés felderítése érdekében; ennek keretében Szolgáltató eleget tesz különösen az ilyen hatóságok vagy bíróságok esetleges adatszolgáltatási felhívásának. Ilyen esetben Előfizető kárigényt nem érvényesíthet.
7.14. Fent nem szabályozott kérdésekben Felek az ide vonatkozó magyar jogszabályok hatályát elfogadják és jogvita esetén elismerik a területileg illetékes bíróság illetékességét.